bener

DPD Sv. Josip "stariji" 5 godina

(Ogulin, 2.11.2011.I.P.) - Do sada se smatralo, od Osnivačke skupštine u svibnju 2005., da je Dobrotvorno podupirajuće društvo "Sv. Josip" Prapuće osnovano u jesen 1925., ali nedavno pronađena dokumentacija spominje djelovanje i plaćanje članarine od početka 1921. Prilikom obnavljanja stare kuće obitelji Stošić, Vrtače 12 na Prapućama, u prostoru između stropa i tavana pronađene su dvije dragocjene knjige, tj. dva arhivska dokumenta:
1. Članski uplatni dnevnik Dobrotvornog podupirajućeg društva svetog Josipa, Ogulin-Prapuće od 1926. do 1935. godine,
2. Blagajnička knjiga Dobrotvornog podupirajućeg društva svetog Josipa, Ogulin - Prapuće od 1931. do 1937. godine. 

Navedenu arhivsku građu 26. rujna 2011., Dobrotvornom podupirajućem društvu "Sv. Josip" Prapuće-Zagrad donirao je gosp. Jurica Stošić, a Društvo mu je 2. listopada 2011. uputilo veliku zahvalu i predalo potvrdu o preuzimanju.

Zahvala gosp. Jurici Stošiću i predaja potvrde o preuzimanju knjiga- Uplatni dnevnik sadrži 200 stranica s popisom članova koji su uplaćivali članarinu od 1926. do 1935. U Dnevniku se nalazi i stupac u koji je upisivan i datum učlanjenja, pa je tako prvi upisan Domitrović Tomo, kč. broj 40, Prapuće, rođen 1882., član Društva od 1. 1. 1921. Te iste godine članarinu je platilo 20 članova i svi su postali članovi na Novu 1921. godinu. Iz Dnevnika se vidi na 70-toj stranici da je na kraju 1928. godine članarinu platilo 154 člana.

Ispis E-mail

Pretraživanje stranice