bener

Ordinarijat Gospićko-senjske biskupije

Održan 7. Nacionalni susret pastoralnih djelatnika među Romima

plit-pastoral-roma2(Plitvice, 27.9.2014.) - U pastoralnom centru Marije Majke Crkve na Mukinjama na Plitvicama održan je u subotu 27. rujna sedmi nacionalni susret pastoralnih djelatnika među Romima. Susret je okupio pedesetak sudionika, članova Odbora HBK za pastoral Roma, predavača sa svojim gostima Romima koji su svjedočili svoja iskustva, više romskih pomagača kao i ostalih gostiju među kojima predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine Željka Baloga, pomoćnice Pučke pravobraniteljice za prava Roma i djelatnice Centra za ljudska prava Jagode Novak kao i povjerenika za pastoral Roma Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda iz Apatina u Bačkoj vlč. Jakoba Pfeifera.

Susret je započeo molitvenim uvodom koga je pripremila s. Karolina Miljak nakon čega je sudionike pozdravio domaćin, povjerenik za pastoral Roma u Gospićko-senjskoj biskupiji i župnik Plitvica vlč. Josip Štefančić. Sudionike je u svoje i u ime odsutnog domaćeg biskupa Mile Bogovića pozdravio i skup otvorio Đakovačko-osječki nadbiskup mons. dr. Đuro Hranić On je najavio temu susreta „Suživot u različitosti" te poručio da Crkva želi pomoći u integraciji Roma u društvo i Crkvu kao i senzibilizirati sami sebe da budemo otvoreniji i s manje predrasuda prema Romima. I ovim susretom pridonesimo klimi i povezivanju Roma i Neroma bez zanemarivanja vlastitog identiteta, jer Bog se poistovjetio sa svakim čovjekom, istaknuo je na početku nadbiskup Hranić.
Moderator skupa bio je član Odbora HBK za pastoral Roma od njegovog osnutka već dva desetljeća dr. Neven Hrvatić sa odsjeka Pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji je detaljizirao temu susreta. Kao položaj Hrvatske u EU se može promatrati i položaj Roma u Hrvatskoj. I jedni i drugi ponose se svojom kulturom i samobitnošću a bogatstvo svakog društva leži u različitostima u kojima jedni druge bogate a snaga je u tome da pri tome i preživljavaju. Dr. Hrvatić je ukazao na tri razine prava, nacionalnih manjina, prava hrvatskih migranata i prava sudjelovanja u demokratskom društvu odnosnu izborima. Interkulturalni odgoj i obrazovanje daje pravo na različitost i mogućnost snalaženja u odnosu s ostalim društvenim skupinama pri čemu treba rušiti stereotipe i predrasude. Problem je socijalna distanca odnosno zatvorenost romske sredine više od drugih sredina. Zato treba stvarati novi put koji čini bolji socijalno-gospodarski položaj, integraciju u sve segmente društva kao i odgoj i obrazovanje. Oni trebaju mijenjati sami sebe iznutra uz očuvanje vlastite kulture i tradicije. Evangelizacija Roma polazi od uvažavanja različitosti i jedinstvenosti u realizaciji integracije Roma. Zaključio je dr. Hrvatić.
Socijalna pedagoginja Simona Borko iz osnovne škole Macinec u Međimurju koja ima 79 posto Roma je predstavila uspješni projekt „Osnaživanje roditelja romske nacionalnosti za podršku razvoju i obrazovanju njihove djece". Iskustva su pokazala da su roditelji romske nacionalnosti i škola bili udaljeni kao dvije obale rijeke. Uključivanjem roditelja uz pomoć projekta POU Korak po korak iz Zagreba za rad s nacionalnim manjinama stvorili su se preduvjeti za osvješćivanje vlastite samobitnosti i rušenja stereotipa te započeti promjene u samima sebi. Kao rezultat projekta je i snima je spota „Happy day iz Macinca koji je proglašen najuspješnijim od brojnih spotova na istu tematiku.
Vjeroučiteljica i religiozni pedagog mr. sc. Kristina Čačić koja je bila i jedna od moderatora susreta je prezentirala projekt u svojoj školu u Petrijancu „Različitost je izazov, upoznajmo se" kao dijela kurikuluma škole kojim je došla na državnu smotru projekata u sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja. Projekt u kojeg su uključeni učenici romske i neromske zajednice imao je za cilj dati doprinos razumijevanju romske kulture bez asimilacije a sa poštivanjem romske samobitnosti. Svatko ima nešto važno, otkrijmo to, bila je polazna osnova projekta kojim su ostvarena tri cilja, uključivanja u izvannastavne aktivnosti, razvijanju svijesti o poštovanju vlastite samobitnosti i razvoja interkulturalne osjetljivosti.
Župnik župe Macinec vlč. Stjepan Markušić je predstavio temu „Suživot utemeljen na kršćanskoj vjeri" a na temelju višedesetljetnog iskustva u župi Macinec i naselju Parag gdje ima oko 2 tisuće župljana romske populacije. Istaknuo je bogato iskustvo rada s djecom kod priprema za sakramente Prve svete pričesti i Krizme te metoda naukovanja vjerskih istina. Neokatekumeni Mario i Katarina predstavili su iskustva u katehezama s romskim obiteljima. Riječ Božja, liturgija i zajedništvo glavna su obilježja njihova rada. „Iskustva u pastoralu župne zajednice u svjetlu promicanja suživota Roma i Neroma" predstavio je župnik župa Smiljan, Brušane, Bužim i Trnovac vlč. Nikola Turkalj iz mjesne Gospićko-senjske biskupije. On je prezentirao bogata iskustva u katehizaciji romske zajednice u njegovima župama o čemu su svjedočili Marija Maras i Marina Udorović. Počeci su bili teški, no uz velik trud plodovi su više nego prepoznatljivim, uz neminovno prihvaćanje drugoga.
Dr. Neven Hrvatić i romski pomagač u školi Macinec Dušan Ignac predstavili su Romsku odgojnu zajednicu „Biti zajedno", odnosno 20 godina samog projekta u kojem su oba aktera sudjelovali od samih početaka. Njime je došlo do interkulturalnog odgoja i obrazovanja, stvaralaštva na romskom jeziku a značajan segment toga su i romski asistenti za učenike romske nacionalnosti u školama.
Na kraju je nadbiskup Hranić nagradio oba sudionika projekta prigodnim nagradama kao i suprugu dr. Hrvatića Melitu kao i s. Karolinu kao i domaćina susreta vlč. Štefančića. U svom zaključnom obraćanju istaknuo je zadovoljstvo na rezultatima Odbora za pastoral Roma jer nam svima u srcima leže iste vrijednosti kojima upravo doprinose i ovakvi susreti koji nas obogaćuju. Također je pozvao Rome da se uključe u pripreme za hodočašće u Rim u rujnu 2015. Godine . I ovaj susret, istaknuo je nadbiskup Hranić, pokazao je veliki iskorak Crkve prema Romima. Domaćin je na kraju uručio prigodne poklone nadbiskupu Hraniću.

plit-pastoral-romaplit-pastoral-roma1

Tags: pastoral, Plitvice

Ispis E-mail

Pretraživanje stranice