bener

Ordinarijat Gospićko-senjske biskupije

Prezbitersko vijeće na prvoj sjednici s biskupom Zdenkom

prezbitersko vijeće(Gospić, 22.9.2016.) - U biskupskom ordinarijatu u Gospiću u četvrtak, 22. rujna održana je sjednica Prezbiterskog vijeća naše biskupije, prva s novim ordinarijem mons. Zdenkom Križićem. Nakon zajedničke molitve Trećega časa iz Časoslova naroda Božjega, okupljenim se svećenicima kratkim pozdravom obratio biskup Križić, izrazivši radost što se na početku pastoralne godine sastaje upravo s tim tijelom, koje će, kako je naglasio, bez obzira na savjetodavni status imati za njega gotovo odlučujuće značenje.

Nakon što je zapisničar mons. Mile Čančar pročitao zapisnik o radu Vijeća na sjednici u rujnu prošle godine, biskup je izvijestio o stanju u biskupiji, posebno o stanju klera – premještajima i dolascima svećenika iz drugih biskupijskih ili redovničkih zajednica – te je naglasio važnost svakodnevnog slavljenja svete mise, kao i obvezu godišnjih duhovnih vježbi, a predložio je i redovitu mjesečnu rekolekciju za svećenike. Potom je, nakon obrazloženja župnika vlč. Dine Rupčića na temelju raspoloženja župljana, jednoglasno odlučeno da se osnuje župa Donji Lapac, gdje će novoizgrađenu crkvu Sv. Ivana Pavla Drugog biskup Zdenko posvetiti 8. listopada. Zatim je, nakon analize stanja proteklih godina i kraće rasprave, odlučeno da se slavlje Dana Hrvatskih mučenika na Udbini od sljedeće godine premjesti na drugu subotu u rujnu.

Sljedeća važna točka sjednice bila je Pastoralni plan Gospićko-senjske biskupije u 2016/17. godini. Plan je iznio i kratko opisao pojedine programe generalni vikar mons. Tomislav Šporčić, objasnivši kako se nova tema pastoralne godine "Otajstvo ljudske patnje", spontano nametnula kao najbolji nastavak Godine milosrđa, koja će biti zaključena na svetkovinu Krista Kralja ove godine. Preporučeno je da se toga dana u svim župama biskupije, posebno u onima gdje župnik rezidira upriliči i euharistijsko klanjanje.

Neki pastoralni susreti koji su održavani proteklih godina nastavit će se i novoj godini. Naglašeno je da posebnu pažnju treba posvetiti bolesnima i nemoćnima, a predloženo je i da se organizira susret ranjenika i invalida Domovinskog rata. Kao važan sadržaj u pastoralnom programu istaknut je Tečaj vjere za teološku kulturu laika koji se održava u Otočcu. Mons. Šporčić izvijestio je o dosadašnjem radu i trenutnom stanju pa je preporučeno da se s tim programom nastavi, a svećenici da za nj dodatno potaknu vjernike. Na kraju toga prvog dijela sjednice prihvaćen je prijedlog novoga organizacijskog oblika korizmenih hodočašća, kojima će mjesto susreta u novom ciklusu biti katedrala u Gospiću.

Slijedila su izvješća i planovi biskupijskih ureda. Preč. Marinko Miličević izvijestio je o radu kancelarije i iznio neke važne podatke, a preč. Nikola Turkalj o radu Katehetskog ureda i o župnoj katehezi. Zatim su o radu u proteklom razdoblju te o planovima za iduću godinu izvijestili voditelji povjerenstava za duhovna zvanja (M. Miličević), ministrante (A. Kaćunko), susrete pjevačkih zborova (M. Čančar), župna pastoralna vijeća (T. Šporčić), obiteljski pastoral (T. Šporčić), medije (Mile Pecić) te pastoral Roma (Josip Štefančić), a odsutni povjerenici za mladež (Josip Šimatović) i misije (Ivica Miloš) poslali su pisane izvještaje.
Biskup Zdenko je, zaključujući sjednicu, zahvalio vijećnicima na zauzetosti i svim inicijativama, istaknuvši da su one znak međusobnog poticanja kako bi u svakodnevnoj pastoralnoj praksi bilo što više zagrijanih za služenje Bogu na slavu i na spasenje duša.

Tags: korizma, DHM, Donji Lapac, Krist Kralj, Korizmeno hodočašće, otajstvo ljudske patnje

Ispis E-mail

Pretraživanje stranice