Ordinarijat Gospićko-senjske biskupije

Sjednica Prezbiterskog vijeća

Written by vlč. Mišel Grgurić on . Posted in Ordinarijat

prezbitersko(Gospić, 3.10.2017.) (IKA) - Pod predsjedanjem gospićko-senjskoga biskupa Zdenka Križića u biskupskom ordinarijatu u Gospiću održana je 3. listopada prva sjednica Prezbiterskoga vijeća u novom sazivu. Nakon molitve Trećega časa, biskup Križić pozdravio je vijećnike, od kojih su većina predstavnici šest dekanata, a ostali su u to tijelo ušli po službi ili su od ordinarija imenovani. Mons. Križić najprije je podsjetio kako Zakonik kanonskoga prava (kan. 501, § 2) određuje da „novi dijecezanski biskup mora u roku godine dana pošto preuzme u posjed Biskupiju ponovno osnovati Prezbitersko vijeće" te je naveo kako Zakonik ističe da je Prezbitersko vijeće biskupovo savjetodavno tijelo, ali, naglasio je, za njega je to tijelo „nešto mnogo više, jer će mu u nekim situacijama njegova pomoć biti dragocjena".

Nakon što je generalni vikar mons. Marinko Miličević najavio dnevni red, kancelar preč. Mišel Grgurić pročitao je zapisnik s prošle sjednice, a potom su izabrani novi članovi Poslovnog odbora toga Vijeća – za predsjednika Marinko Miličević, za tajnika dr. Richard Pavlić te za zapisničara preč. Mišel Grgurić. Zatim je biskup učinio pregled glavnih događaja u biskupiji, osvrnuvši se posebno na predstojeće. Istaknuo je slavlje Dana hrvatskih mučenika na Udbini, novu pastoralnu Godinu obitelji, duhovne vježbe za svećenike, osnivanje Karmela u Gospiću, potrebu gradnje prikladnoga liturgijskog prostora za vjernike u Srbu te rad na promociji duhovnih zvanja.

Vikar Miličević dao je pregled pastoralnog plana (kalendara) za godinu 2017./18., a o organizacijskim pojedinostima i planovima za Godinu obitelji izvijestio je povjerenik za obiteljski pastoral mons. Tomislav Šporčić, istaknuvši važnost pripreme za treći Nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Solinu 2018. Biskup je preporučio da se gdje god je moguće u župama upriliči duhovna obnova za obitelji, u kojoj valja naglasak staviti na dvije teme – prenošenje vjere i molitvu.

U drugom dijelu sjednice slijedila su najprije izvješća i planovi biskupijskih ureda – kancelarije (M. Miličević) i Katehetskog ureda (predstojnik preč. Nikola Turkalj) – a potom izvješća i planovi povjerenstava za iduću godinu: Povjerenstvo za pastoral mladeži i za susrete pjevačkih zborova (preč. Josip Šimatović), za duhovna zvanja (mons. Miličević), za ministrante (preč. Grgurić), za župna pastoralna vijeća i za obiteljski pastoral (mons. Šporčić – istaknuo je potrebu osnivanja višečlanog povjerenstva za obitelj, u koje bi ušli predstavnici svih dekanata), za medije (mons. Mile Pecić) i za pastoral Roma (vlč. Josip Štefančić).

Po završetku radnoga dijela susreta razgovor o važnim temama i potrebama biskupije nastavljen je tijekom bratskog objeda u blagovalištu Ordinarijata.

Tags: prezbitersko vijeće, ordinarijat

Ispis