bener

Čitanja muka po ulogama

MUKA GOSPODINA NAšEGA ISUSA KRISTA PO LUKI

Uloge:

Evanđelist

Isus

Pilat

Petar

Sluškinja = Sluga

Razbojnik 1 = Razbojnik 2

 

EVANđELIST:

Kada dođe čas, sjede Isus za stol, i apostoli s njime. I reče im:

ISUS:

Svom sam dušom čeznuo ovu Pashu blagovati s vama prije svoje muke. Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem.

EVANđELIST:

I uze čašu, zahvali i reče:

ISUS:

Uzmite je i razdijelite među sobom. Jer kažem vam, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe.

EVANđELIST:

I uze kruh. Zahvali, razlomi i dade im govoreći:

ISUS:

Ovo je tijelo moje koje se za vas prednje. Ovo činite meni na spomen.

EVANđELIST:

Tako i čašu, pošto večeraše govoreći:

ISUS:

Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva. A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu.

Sin čovječji, istina, ide kako je određeno, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje.

EVANđELIST:

I oni se počeše ispitivati tko bi od njih mogao takvo što učiniti. Uto nasta među njima prepirka, tko bi od njih bio najveći. A on im reče:

ISUS:

Kraljevi gospoduju svojim narodima, i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima. Vi nemojte tako! Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi; i predstojnik kao poslužitelj. Ta tko je veći? Koji je za stolom, ili koji poslužuje? Zar ne onaj, koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje. Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac: da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudeći dvanaest plemena Izraelovih. šimune, šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću.

EVANđELIST:

Petar mu reče:

PETAR:

Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt.

EVANđELIST:

A Isus će mu:

ISUS:

Kažem ti Petre, neće se danas oglasiti pijetao, dok triput ne zatajiš da me poznaš.

EVANđELIST:

I reče:

ISUS:

Je li vam što nedostajalo, kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala?

EVANđELIST:

Oni odgovore:

SVI:

Ništa.

EVANđELIST:

Nato će im:

ISUS:

No sada, tko ima kesu neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač, jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni: Među zlikovce bi ubrojen. Uistinu, ispunja se sve što se odnosi na mene.

EVANđELIST:

Oni mu rekoše:

SVI:

Gospodine, evo ovdje dva mača!

EVANđELIST:

Reče im:

ISUS:

Dosta je!

EVANđELIST:

Tada iziđe te se po običaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pođoše i učenici njegovi. Kad dođe onamo, reče im:

ISUS:

Molite da ne padnete u napast!

EVANđELIST:

I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio:

ISUS:

Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!

EVANđELIST:

A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. Usta od molitve, dođe učenicima i nađe ih snene, pa im reče:

ISUS:

što spavate? Ustanite! Molite da ne padnete u napast!

EVANđELIST:

Dok je on još govorio, eto svjetine, a pred njom jedan od dvanaestorice, zvani Juda. On se približi Isusu da ga poljubi. Isus mu reče:

ISUS:

Juda, poljupcem Sina čovječjeg predaješ?

EVANđELIST:

A oni oko njega, vidjevši što se zbiva, rekoše:

SVI:

Gospodine, da udarimo mačem?

EVANđELIST:

I jedan od njih udari slugu velikog svećenika i odsječe mu desno uho. Isus odgovori:

ISUS:

Pustite! Dosta!

EVANđELIST:

Onda se dotače uha te ga zacijeli. Nato Isus onim koji se digoše na njega, glavarima svećeničkim, zapovjednicima hramskim i starješinama reče:

ISUS:

Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama! Danomice bijah s vama u Hramu i ne digoste ruke na me. No, ovo je vaš čas i vlast Tmina.

EVANđELIST:

Uhvatiše ga, dakle, odvedoše i uvedoše u dom velikog svećenika. Petar je išao za njim izdaleka. A posred dvorišta naložiše vatru i posjedaše uokolo. Među njih sjede Petar. Ugleda ga neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, oštro ga pogleda i reče:

SLUšKINJA:

I ovaj s njim bijaše!

EVANđELIST:

A on zanijeka:

PETAR:

Ne znam ga, ženo!

EVANđELIST:

Malo zatim opazi netko drugi i reče:

SLUGA

I ti si od njih!

EVANđELIST:

A Petar reče:

PETAR:

čovječe, nisam!

EVANđELIST:

I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivaše:

SVI:

Doista, i ovaj bijaše s njim! Ta Galilejac je!

EVANđELIST:

A Petar će:

PETAR:

čovječe, ne znam što govoriš!

EVANđELIST:

I umah, dok je on još govorio, oglasi se pijetao. Isus se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu riječi Gospodinove, kako mu on reče: "Prije nego se danas pijetao oglasi, tri puta ćeš me zatajiti!" I iziđe te gorko zaplaka. A ljudi koji su Isusa čuvali, udarajući ga poigravali se njime i zastirući mu lice, zapitkivali ga:

SVI:

Proreci tko te udario!

EVANđELIST:

I mnogim se drugim pogrdama nabacivali na njega. A kad se razdanilo, sabra se starješinstvo narodno, glavari svećenički i pismoznanci te ga dovedoše pred svoje Vijeće i rekoše:

SVI:

Ako si ti Krist, reci nam!

EVANđELIST:

On im odgovori:

ISUS:

Ako vam reknem, nećete vjerovati; ako vas zapitam, nećete odgovoriti. No odsada će Sin čovječji sjediti zdesna sile Božje.

EVANđELIST:

Nato svi rekoše:

SVI:

Ti si, dakle, Sin Božji!

EVANđELIST:

On im reče:

ISUS:

Vi velite! Ja jesam!

EVANđELIST:

Na to će oni:

SVI:

što nam još svjedočanstvo treba? Ta sami smo čuli iz njegovih usta!

EVANđELIST:

I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu i stadoše ga optuživati:

SVI:

Ovoga nađosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru poreze te za sebe tvrdi da je Krist, kralj.

EVANđELIST:

Pilat ga upita:

PILAT:

Ti li si kralj židovski?

EVANđELIST:

On odgovori:

ISUS:

Ti kažeš!

EVANđELIST:

Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini:

PILAT:

Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!

EVANđELIST:

No oni navaljivahu:

SVI:

Buni narod naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa dovde!

EVANđELIST:

čuvši to Pilat se propita da li je taj čovjek Galilejac. Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu koji i sam bijaše u Jeruzalemu onih dana. A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavna želio vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje čudo. Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao. A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko. Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija, obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu. Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu u neprijateljstvu. A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vijećnike i narod te im reče:

PILAT:

Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete. A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt.

EVANđELIST:

I povikaše svi uglas:

SVI:

Smakni ovoga, a pusti Barabu!

EVANđELIST:

A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva. Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa. Ali oni vikahu:

SVI:

Raspni, raspni ga!

EVANđELIST:

On im treći put reče:

PILAT:

Ta što je on zlo učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti.

EVANđELIST:

Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača. Pilat presudi da im bude što ištu. Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju. Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog šimuna Cirenca, koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom. Za njim je išlo mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče:

ISUS:

Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti: "Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i grudima koje ne dojiše". Tad će početi govoriti gorama: "Padnite na nas" i bregovima. "Pokrijte nas!" Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?

EVANđELIST:

A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube. I kada dođu na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A Isus je govorio:

ISUS:

Oče, oprosti im, ne znaju što čine!

EVANđELIST:

I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke. Stajao je ondje narod i promatrao. Govorili su:

SVI:

Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!

EVANđELIST:

A podrugivali se i glavari govoreći:

SVI:

Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!

EVANđELIST:

A bijaše i natpis ponad njega: "Ovo je kralj židovski". Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao:

RAZBOJNIK:

Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!

EVANđELIST:

A drugi ovoga prekoravaše:

RAZBOJNIK:

Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne učini.

EVANđELIST:

Onda reče:

RAZBOJNIK:

Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.

EVANđELIST:

A on će njemu:

ISUS:

Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!

EVANđELIST:

Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji sve do ure devete, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa:

ISUS:

Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!

EVANđELIST:

To rekavši, izdahnu. (Kleknuti!!!)

Kad satnik vidje što se zbiva stane slaviti Boga:

SVI:

Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!

EVANđELIST:

I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa. Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje. I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan: on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga i iščekivaše kraljevstvo Božje. Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska Isusovo tijelo. Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen. Bijaše dan Priprave; subota je svitala. A pratile to žene koje su s Isusom došle do Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo. Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti.

 

 

MUKA GOSPODINA NAšEGA ISUSA KRISTA PO IVANU

 

EVANđELIST: U ono vrijeme: Zaputi se Isus s učenicima svojim na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji ude Isus i učenici njegovi. A poznavaše to mjesto i Juda, izdajica njegov, jer se Isus tu često sastajao s učenicima svojim. Juda onda uze četu od svećeničkih glavara i farizeja te dođe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem. Znajući sve što će s njim biti istupi Isus naprijed te ih upita:

ISUS: Koga tražite?

EVANđELIST: Odgovore mu:

SVI: Isusa Nazarećanina!

EVANđELIST: Isus odvrati:

ISUS: Ja sam!

EVANđELIST: A stajaše s njima i Juda izdajica njegov. Kad im dakle reče: "Ja sam!" - oni ustuknuše i popadoše na zemlju. Ponovno ih tada upita:

ISUS: Koga tražite?

EVANđELIST: Oni odgovore:

SVI: Isusa Nazarećanina.

EVANđELIST: Isus odvrati:

ISUS: Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove da odu.

EVANđELIST: Da se Ispuni riječ koju reče: "Ne izgubih nijednoga od onih koje si mi dao." A šimun Petar isuče mač koji je imao uza se pa udari slugu velikoga svećenika i odsječe mu desno uho. Sluga se zvao Malko. Nato Isus reče Petru:

ISUS: Djeni mač u korice! čašu koju mi dade Otac zar da ne pijem?

EVANđELIST: Tada četa, zapovjednik i židovske sluge uhvatiše Isusa te ga svezaše. Odvedoše ga najprije Ani jer on bijaše tast Kajfe, velikog svećenika one godine. Kajfa pak ovako svjetova Židove: "Bolje da jedan čovjek umre za narod." Za Isusom su išli šimun Petar i drugi učenik. Taj učenik bijaše poznat s velikim svećenikom pa s Isusom uđe u dvorište velikog svećenika. Petar osta vani kod vatre. Tada taj drugi učenik, znanac velikog svećenika iziđe i reče vratarici te uvede Petra. Nato će sluškinja, vratarica, Petru:

SLUšKINJA: Da nisi i ti od učenika toga čovjeka?

EVANđELIST: On odvrati:

PETAR: Nisam!

EVANđELIST: A stajahu ondje i stražari, raspirivahu žeravicu jer bijaše studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se. Veliki svećenik zapita Isusa o učenicima njegovim i o njegovu nauku. Odgovori mu Isus:

ISUS: Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio. Zašto me pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio.

EVANđELIST: Na te njegove riječi jedan od nazočnih slugu pljusne Isusa govoreći:

SLUGA: Tako li odgovaraš velikom svećeniku?

EVANđELIST: Odgovori mu Isus:

ISUS: Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo! Ako li pravo, zašto me udaraš?

EVANđELIST: Ana ga zatim posla svezana Kajfi, velikom svećeniku. šimun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekoše mu:

SVI: Da nisi i ti od njegovih učenika?

EVANđELIST: On zanijeka:

PETAR: Nisam!

EVANđELIST: Nato će jedan od slugu velikog svećenika, rođak onoga komu je Petar bio odsjekao uho:

SLUGA: Nisam li te ja vidio u vrtu s njime?

EVANđELIST: I Petar opet zanijeka, a pijetao odmah zapjeva. Nato odvedoše Isusa od Kajfe u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro. A oni ne uđoše da se ne okaljaju, već da mogu blagovati Pashu. Pilat tada iziđe pred njih i upita:

PILAT: Kakvu tužbu iznosite protiv ovoga čovjeka?

EVANđELIST: Odgovore mu:

SVI: Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi.

EVANđELIST: Reče im na to Pilat:

PILAT: Uzmite ga vi i sudite mu posvom zakonu.

EVANđELIST: Odgovoriše mu Židovi:

SVI: Nama nije dopušteno nikoga pogubiti.

EVANđELIST: Da se ispuni riječ Isusova kojom je označio kakvom mu je smrću umrijeti. Na to Pilat uđe opet u dvor, pozove Isusa pa ga upita:

PILAT: Ti li si židovski kralj?

EVANđELIST: Isus odgovori:

ISUS: Govoriš li to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?

EVANđELIST: Pilat odvrati:

PILAT: Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. što si učinio?

EVANđELIST: Odgovori Isus:

ISUS: Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.

EVANđELIST: Nato mu reče Pilat:

PILAT: Ti si dakle kralj?

EVANđELIST: Isus odgovori:

ISUS: Ti kažeš: Ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je od istine, sluša moj glas.

EVANđELIST: Reče mu Pilat:

PILAT: što je istina?

EVANđELIST: Rekavši to, opet iziđe pred Židove i reče im:

PILAT: Ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. A u vas je običaj da vam o Pashi nekoga pustim. Hoćete li dakle da vam pustim Kralja Židovskoga?

EVANđELIST: Povikaše na to opet:

SVI: Ne toga nego Barabu!

EVANđELIST: A Baraba bijaše razbojnik. Tada Pilat uze i izbičeva Isusa. A vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu i zaogrnuše ga skrletnim plaštem. I prilazili mu i govorili:

SVI: Zdravo kralju židovski!

EVANđELIST: I po obrazima su ga udarali. A Pilat ponovno iziđe i reče im:

PILAT: Evo vam ga izvodim da znate: Ne nalazim na njemu nikakve krivice.

EVANđELIST: Iziđe tada Isus s trnovim vijencem, u grimiznom plaštu. A Pilat im reče:

PILAT: Evo čovjeka!

EVANđELIST: I kad ga ugledaše glavari svećenički i sluge, povikaše:

SVI: Raspni, raspni!

EVANđELIST: Kaže im Pilat:

PILAT: Uzmite ga vi i raspnite jer ja ne nalazim na njemu krivice.

EVANđELIST: Odgovoriše mu Židovi:

SVI: Mi Imamo Zakon i po Zakonu on mora umrijeti jer se pravio Sinom Božjim.

EVANđELIST: Kad je Pilat čuo te riječi, još se više prestraši pa ponovno uđe u dvor i kaže Isusu:

PILAT: Odakle si ti?

EVANđELIST: No Isus mu ne dade odgovora. Tada mu Pilat reče:

PILAT: Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem?

EVANđELIST: Odgovori mu Isus:

ISUS: Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi.

EVANđELIST: Od tada ga je Pilat nastojao pustiti. No Židovi vikahu:

SVI: Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Tko god se pravi kraljem, protivi se caru.

EVANđELIST: čuvši te riječi Pilat Izvede Isusa i posadi na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Litostratos - Pločnik, hebrejski Gabata - a bijaše upravo priprava za Pashu, oko šeste ure - i kaže Židovima:

PILAT: Evo kralja vašega!

EVANđELIST: Oni na to povikaše:

SVI: Ukloni! Ukloni! Raspni ga!

EVANđELIST: Kaže im Pilat:

PILAT: Zar kralja vašega da razapnem?

EVANđELIST: Odgovoriše glavari svećenički:

SVI: Mi nemamo kralja osim cara!

EVANđELIST: Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa. I noseći svoj križ iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. A napisa Pilat i natpis te ga postavi na križ. Bilo je napisano: "Isus Nazarećanin, kralj židovski." Taj su natpis čitali mnogi Židovi jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki.

SVI: Nemoj pisati " Kralj židovski", nego daje on rekao: "Kralj sam židovski".

EVANđELIST: Pilat odgovori:

PILAT: što napisah, napisah!

EVANđELIST: Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela - svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu odozgor do dolje. Rekoše zato među sobom:

SVI: Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa kome dopadne.

EVANđELIST: Da se ispuni Pismo koje veli: Razdijeliše među se haljine moje. za odjeću moju baciše kocku. I vojnici učiniše tako. Uz križ Isusov stajale su majka njegova, zatim sestra njegove majke Marija Kleofina, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci:

ISUS: Ženo: Evo ti Sina. I zatim reče učeniku: Evo ti majke!

EVANđELIST: I od toga časa uze je učenik k sebi. Nakon toga, kako je Isus znao da je dovršeno sve, da bi se ispunilo Pismo, reče:

ISUS: Žedan sam.

EVANđELIST: A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom pa je primakoše njegovim ustima. čim Isus uze ocat, reče:

ISUS: Dovršeno je!

EVANđELIST: I prignuvši glavu, preda duh. (KLEKNUTI) Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer veliki je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se razapetima prebiju golijeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvom i drugom koji su s Isusom bili razapeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda. Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: Nijedna mu se kost neće slomiti. I drugo opet Pismo veli: Gledat će onoga koga su proboli. Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je kriomice, u strahu od Židova bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti Isusovo tijelo. I dopusti mu Pilat. Tako Josip ode i skine Isusovo tijelo. A dođe i Nikodem - koji je ono prije bio došao Isusu noću - i donese sa sobom oko sto libara smjese smirne i aloja. Uzmu dakle Isusovo tijelo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop. A na mjestu gdje je Isus bio razapet bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše položen. Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa.

 

Tags: muka, cvjetnica

Ispis E-mail

Pretraživanje stranice